/شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ،۱۱:۲۵:۳۳ +۰۰:۰۰

ثبت شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص  کلیه ی سرمایه توسط  موسسین تامین می شود.۳۵%از سرمایه واریز به حسابی بانام ثبت شرکت در شرف تاسیس می گردد و ۶۵%مابقی در تعهد سهامداران باقی می ماند.گواهی بانکی مبنی بر واریز ۳۵%سرمایه به بانک الزام قانونی دارد.

مشخصات ثبت شرکت سهامی خاص

جهت ثبت شرکت سهامی خاص  می بایست قبل یا بعد از نام ثبتی شرکت عبارت سهامی خاص را ذکر نمایند.در تمامی مکاتبات این عبارت می بایست ذکر گردد.

کلیه ی سرمایه توسط  موسسین تامین می شود.۳۵%از سرمایه واریز به حسابی با نام ثبت شرکت در شرف تاسیس می گردد و ۶۵%مابقی در تعهد سهامداران باقی می ماند.گواهی بانکی مبنی بر واریز ۳۵%سرمایه به بانک الزام قانونی دارد.موسسین حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند.

اقل سرمایه در ثبت شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.

نفرات هیئت مدیره در ثبت شرکت های سهامی خاص ممکن است کمتر از ۵ نفر باشند.

در ثبت شرکتها ی سهامی خاص اجازه ی صدور و منتشر کردن اوراق قرضه داده نمی شود.

سهام در ثبت شرکتها ی سهامی خاص نمی تواند به شکل اواق قرضه جهت پذیره نویسی در اداره بورس به فروش برسد.

مدارک مورد نیاز  جهت تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص:

تکمیل فرم تعیین نام

دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاءذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.

دو جلد اساسنامه ثبت شرکت سهام خاص و امضاءذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد که در  دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است.

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آنها .

گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا  افتتاح  شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری

الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه ثبت شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها

توجه: کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین تامین گردد یک میلیون ریال است. همچنین برای تامین سرمایه نیازی به صدور اعلامیه پذیره نویسی برخلاف ثبت شرکت سهامی عام نمی باشد و سرمایه توسط اعضا به تفکیک تامین خواهد گردید.

تذکر: پیش از ثبت شرکت سهامی خاص می بایست حداقل ۳۵٪  از سرمایه  شرکت در حسابی به نام شرکت در آستانه ی تاسیس واریز شود. لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص را می‌توان پس از طی مراحلی به شرکت سهامی عام تبدیل نمود. همچنین برای آگهی بیشتر در این زمینه مقالهافزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص را مطالعه بفرمایید.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا سهامدار و بازرسین (کپی ها تماما باید برابر اصل باشند)
 2. عدم سوء پیشینه هیات مدیره و بازرسین
 3. امضاء کلیه صفحات اساسنامه به همراه اظهارنامه
 4. فیش واریزی بانکی ۳۵٪ مبلغ سرمایه اعلامی بنام حساب در آستانه ی تاسیس

قابل ذکر است که به درخواست متقاضی تنظیم اساسنامه و شرکتنامه توسط تهران ثبت انجام می گیرد

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص میانگین بین ۱۵ روز تا ۴۰ روز طول خواهد کشید.

مشخصات شرکت سهامی خاص

 • حداقل سرمایه ثبت یک میلیون ریال
 • حداقل تعداد سهام داران سه نفر
 • بازرسین دو نفر
 • محدودیتی برای مبلغ اسمی وجود ندارد
 • سهام شرکت سهامی خاص بر خلاف سهامی عام، قابل عرضه در بورس نیست

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل زیر برای ثبت شرکت سهامی خاص به ترتیت باید طی شوند:

 1. تعیین موضوع فعالیت شرکت
 2. تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص
 3. تعیین دو فرد برای سمت بازرسین
 4. تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء
 5. تعیین آدرس محل فعالیت شرکت
 6. تعیین میزان سرمایه شرکت سهامی خاص و سهم سرمایه ای هر یک از اعضا
 7. تنظیم مدارک و تحویل به شرکت ثبتی
 8. معرفی نامه دریافت عدم سوء پیشینه را شرکت ثبتی دریافت نموده و به دفاتر پلیس+ ۱۰ مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی سوء پیشینه بعد از یک هفته به شرکت ثبت کننده تحویل نمایید.
 9. ارجاع مدارک ثبت شرکت سهامی خاص به همراه نام های سه سیلابی به اداره ثبت شرکت ها توسط مجموعه ثبت شرکت
 10. یکی از نام های تایید شده به مجموعه موکل (ثبت کننده شرکت) اطلاع داده خواهد شد
 11. تحویل معرفی نامه افتتاح حساب شرکت سهامی خاص به بانک. در این مرحله نماینده با معرفی نامه به بانک مراجعه نموده و حساب را به نام شرکت در آستانه ی تأسیس با نام تأیید شده اداره ثبت شرکت ها افتتاح می نماید که  حداقل ۳۵ درصد از سرمایه را می بایست به حساب واریز نماید و پس از آن گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به شرکت ثبتی تحویل دهد.
 12. گواهی بانک به اداره ثبت شرکتها تحویل می گردد و پس از بررسی در صورت عدم وجود ایراد در مدارک تأیید می گردد.
 13. پس از تأیید, مدارک جهت تایید نهایی و امضا هیأت مدیره به نماینده تحویل می گردد
 14. مدارک دارای امضای هیات مدیره به همراه سایر مدارک پرونده ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.
 15. پس از تایید مدارک شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص ثبت شده صادر می شود.
 16. بعد از ثبت شرکت سهامی خاص طی مدت زمانی حدود ۱۵ تا ۳۰ روز , مدرک نهایی ثبت شرکت ( روزنامه رسمی) صادر می گردد.

تفاوت شرکت سهامی خاص و سهامی عام

 • در ثبت شرکت سهامی عام حداقل ۵۱ درصد سهام از طریق بورس به مردم واگذار  می شود. در واقع شرکتهای سهامی عام تنها شرکتی هستند که در بورس پذیرفته میشوند.
 • در ثبت شرکت سهامی خاص سهام شرکت متعلق به سهامداران و اعضای هیأت مدیره است که نام آنها در اساسنامه آمده است و افراد دیگر فقط با تنظیم صورت جلسه ورود به شرکت می توانند سهم دریافت نمایند.
 • در شرکت سهامی عام به منظور تهیه سرمایه اقدام به پذیره نویسی  عمومی می‌شود اما شرکتهای سهامی خاص اجازه درخواست عمومی  را ندارند. همچنینتنها شرکتهای سهامی عام اجازهصدور اوراق قرضه را دارند.
 • در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نیازی به دریافت موافقت افراد سهام دار ندارد اما در شرکت سهامی خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته به موافقت موافقت هیات مدیره و مدیران است.
 • اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص حداقل ۳ نفر اما در شرکت سهامی عام حداقل ۵ هستند.

در صورتی که با مطالعه موارد فوق ابهامات شما در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص بر طرف نگردیده می توانید با شماره های موسسه تماس بگیرید و و سوالات خود را از با مشاوران ما در میان بگذارید.

جهت مشاوره با کارشناسان ما عدد 1 را به 5000138285 ارسال نمایید